Ciri-ciri Tumbuhan Lumut

Ciri Ciri Tumbuhan Dikotil

Fungsi Kloroplas

Fungsi Kloroplas – Kloroplas adalah sebuah  pestisida yang memiliki kandungan klorofil di dalamnnya. Kloroplas memiliki fungsi sebagai wadah untuk proses fotosintetis.Selain itu kloroplas juga...

Ciri-ciri Tumbuhan Paku

Pengertian Tumbuhan PakuCiri-ciri Tumbuhan Paku – Tumbuhan paku merupakan tanaman yang di dalamnya memiliki sistem Tracheophyta (pembuluh sejati). Adapun tumbuhan ini tidak memiliki biji...

Fungsi Stomata

Fungsi Stomata – Sromata merupakan sebuah bagian yang ada pada tumbuhan dalam mengatur sebuah pertukarangas. Biasanya stomata ini terdapat pada bunga, batang dan daun.Stomata...

Ciri-ciri Tumbuhan Monokotil

Pengertian MonokotilCiri-ciri Tumbuhan Monokotil – Tumbuhan monokotil merupakan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji satu keping.Karakter tumbuhan ini adalah memiliki daun lemmbaga yang paling kuat...

Ciri Ciri Tumbuhan Dikotil

Pengertian Tumbuhan DikotilCiri-ciri Tumbuhan Dikotil – Tumbuhan Dikotil merupakan sebuah tanaman yang memiliki biji berkepin dua. Ciri–ciri tumbuhan dikotil adalah dengan memiliki sepasang daun...